0 Kč s DPH

Vzhledem ke skutečnosti, že firma vykonává podle registru ekonomických subjektů CZ-NACE 620 výhradně "Činnost v oblasti informačních technologií" (jiné činnosti, spadající do etap 1 a 2 neprovozuje) a prodává výhradně produkty vlastní výroby, spadá dle zákona a metodických pokynů správce daně do 3. etapy EET se zahájením k 1. březnu 2018. Se záměrem připravit spuštění ve 3. etapě bez náporu a včas, byly již autentizační údaje od FÚ vyžádány a evidence provozovny na portálu Daňové správy v předstihu provedena. Rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017 vznikla nová situace, kdy je třeba vyčkat zpracování novely zákona o jejího schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Toto rozhodnutí ruší původní termín spuštění 3. etapy k 1. březnu 2018 a celá záležitost se posouvá. Jakmile vznikne firmě ať už se startem do upravené 3. etapy či jinak reálná povinnost spustit EET, budeme o tom zákazníky a veřejnost na tomto portálu zákonným způsobem informovat.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.