0 Kč s DPH

• Máme více než tři desetiletí zkušeností v tvorbě multimediálních produktů a prezentací, zpočátku - kdysi dávno - na půdě někdejšího Svazarmu a v neformálních zájmových sdruženích nadšenců pro malé počítače a výpočetní techniku. 

• Již před 30 lety (!) jsem ještě na povolení tehdejšího MěNV pro Prahu 1 získal dne 10. října 1988 souhlas k poskytování této činnosti (poplatek složenkou činil 100 Kčs). Vznikla tak vůbec první softwarová soukromá firma v Praze, a naše existence a činnost nikdy nebyla přerušena. Je to tradice a renomé, jakým se v oboru nemůže prokázat nikdo.

• Firmu jsem založil s vědomím blížících se změn a v nových podmínkách se velmi rychle etablovala. Mimo jiné postupně uvedla na český a slovenský trh takřka 300 multimediálních titulů a koncovým uživatelům dodala bezmála 3 miliony CD a DVD. Jen disků "Angličtina nejrychlejší metodou na CD-ROM" bylo v Gramofonových závodech vylisováno více než 80 tisíc kusů. Obdobných Němčin pak přes 60 tisíc disků.

• Kdyby platila stejná kritéria jako v hudebním průmyslu, tak našich více než 30 titulů má nárok na Zlatou nebo Platinovou desku. To jsou čísla, která nebyla nikdy a nikým v našich podmínkách překonána.

• Výrazný náskok oproti ostatním představují naše zkušenosti z multimedií a vlastní tvorby. Za více než tři desetiletí vytvořila naše firma bohatou základnu různých objektů, která je zde bezkonkurenčně největší a představuje nejen dílčí osamocená data, kterých jsou statisíce, ale hlavně už i jejich akční a komponované kombinace, animace, sekvence, kvízy atd.

• Zhotovili jsme ne stovky, ale tisíce vlastních animací z oblasti společenské zábavy, akčních her, poznání, cestování a více, jež se dají beze zbytku použít rovnou, případně jako konstrukty pro AR aplikace.

• Díky velmi obsáhlému vlastnímu archivu, kde je již množství věcí multimediálně upraveno a předpracováno do animací, filmových klipů, ale i do dialogických situací, soutěží, cvičení, testů máme i v případě vyššího náporu kam sáhnout a ve výsledku tak dokážeme i v napjatých podmínkách tvořit AR aplikace kvalitně a rychle.

• Máme mnoho vlastních objektů a dat, k nimž vlastníme ničím neomezená autorská, uživatelská i vydavatelská práva, máme i řadu programů, na nichž se objekty a data upravují, máme zakoupenu nebo předplacenu škálu různch objektových a podpůrných knihoven, z nichž můžeme bez omezení čerpat pro komerční užití.

• Máme neomezená autorská a uživatelská práva ke stovkám reklamních zkratek, dialogických situací a "gagů". soutěžních námětů, kvízů, které se dají rovnou nebo po úpravách využít v aplikacích Rozšířené reality.

• Vlastníme rovněž několik set upravených filmových sekvencí Prahy v nejvyšší záběrové a technické kvalitě. Podobně několik tisíc srovnatelných sekvencí z mnoha zemí a měst, prakticky z celého světa. Vlastních foto máme desetitisíce.

• Umíme vytvářet propagační videa a reklamní šoty, v nichž se mísí živé nahrávky s animovanými prvky a dalšími objekty. Umíme propracovanou tzv. "lip-sync" technologii, takže jakýkoli obličej/postava, i taková kterou si sami vytvoříme z fotografie, třeba i obrázek nějakého zvířete, a dokonce i když to vůbec není živá bytost, ale jen nějaký obyčejný předmět, třeba plechovka, láhev nebo kus nábytku s přimalovanými ústy, tak ta věc mluví, precizně artikuluje a pohybuje rty přesně podle vyslovovaného textu, a to v jakémkoli jazyce, lze i tónovat, vybírat věk, určovat rychlost a barvu hlasu, náladu ap. Je to mocný nástroj pro každou multimediální tvorbu a tím více pro Rozšířenou Realitu.

• Takové řešení je velice snadno aplikovatelné na jakýkoli výrobek, který lze tímto způsobem "rozmluvit". Ať už to je plechovka s nápojem, karton mléka, tabulka čokolády, jakékoli ovoce, lékovka, ale klidně i obyčejná cihla nebo pytel krmné směsi pro domácí mazlíčky... prostě cokoli. V televizních reklamách se toto taky objevuje, ale tam jde o náročnou "rukodělnou" počítačovou grafiku v extrémně vysokém rozlišení a v nákladech jdoucích když ne do miliónů, tak do statisíců určitě.

• Vyznáme se i v úložištích a ve stahovacích režimech přes web i jinak. Jako úplně první jsme u nás probojovávali dodávání komponovaného multimediálního obsahu online po internetu. Jako první jsme u nás vyzkoušeli sebevzdělávání na mobilech. Již v roce 2006 jsme uvedli na trh poslechovou audio angličtinu z mobilu. A o dva roky později už i celé multimediální kurzy. Nebylo to jednoduché, protože displeje a ani paměťové kapacity tehdejších mobilů nebyly ještě na úrovni. O krkolomném tehdejším doručování “do mobilů” ani nemluvě.

• Dodali jsme v uplynulých třech desetiletích na náš trh i do zahraničí stovky finálních produktů. Když vezmeme v úvahu jen ty nejnovější, jde o desítky kompaktních titulů jak ve verzi online, tak na fyzických DVD a v poslední době taky hodně na USB Flash, zčásti na luxusních a v dárkovém provedení.

• Přestože od DVD jako populárního nosiče se v posledních letech ustupuje, dodali jsme ještě před nedávnem náš trh další statisíce moderních dévédéček, které se nabízely v hromadném měřítku - od specializovaných prodejen až po hypermarkety (Kaufland a další). Objednatelé se mohli spolehnout na špičkovou obsahovou a funkční kvalitu, a o dodávky měli takový zájem, že nám je kompletně propláceli dokonce předem.

• Kdo zná, jak velké řetězce vyrovnávají své závazky, jak se rády opožďují a ještě šikanují dodavatele, umí si z toho vyvodit správný závěr a ví, o čem hovoříme. Navíc vše vyprodáno a zcela bez reklamací. Podstatně jsme tak ovlivnili národní program vzdělávání a učení světovým řečem. S našimi produkty zahájily své sebevzdělání a upevnily své znalosti bez nadsázky statisíce lidí.

• Máme za sebou desítky úspěšných marketingových kampaní, kupř. směrem ke školám, kdy v průběhu času se nám podařilo dodat naše produkty na dvě třetiny všech českých škol. Sami jsme si museli vyhledat a zabrat poutavá doménová jména, tvořit propagační texty, úderná hesla, veršovaná úsloví, libozvučné obraty, zvukomalebná zvolání i skandované rýmovačky, protože žádný "reklamní průmysl" ještě neexistoval.

• Získali jsme skvělou průpravu v copywritingu, a to už v dobách, kdy takové slovo ještě nikomu nic neříkalo. Tyto předpoklady jsme v průběhu let ještě zdokonalili. Spolu s bezkonkurenční kvalitou našich produktů se právě působivá síla slova, neotřelé výrazy a nápadité vyjadřování při propagaci staly zdrojem dosažených výsledků.

• Z paměti nevymizí populární slogany, které ve velkém předznamenaly prodeje našich oblíbených produktů: "Světové jazyky nejrychlejší metodou na CD-ROM", taky "Dnes začnete... Zítra rozumíte... Pozítří mluvíte!", "Celá škola JEDNOU RANOU..." a četné další,

• Desítky tisíc prodejů iniciovala kampaň "Učte se 10x rychleji a 100x zajímavěji než ostatní!", k čemuž jsme později ještě v nadsázce připojili koncovku "... a 1000x levněji". Nebo akce na podporu sebevzdělávání z mobilů "Vaše znalosti na dosah ruky... A máte to v kapse!".

• Taky kampaň "Zlatá cihla" (na USB) zaměřená na koncentrované soustředění znalostí potřebných pro život do jednoho média v atraktivním multimediálním podání - plném aktivit, animací, videí, filmových klipů, edukativních pásem, poslechových bloků, kvízů, poutavých testů, 3D řešení a akčních her.

• Tyto bohaté zdroje mohou být velmi užitečné nejen ve chvíli, kdy bude potřebné hbitě sestavit "scénáře AR aplikaci", ale taky v okamžiku, kdy bude zájem rychle dodat do projektů motivační odměny nebo různé kompenzace účastníkům spotřebitelských soutěží, vedených od AR aplikací až na web odběratele apod. Navíc doručitelné levně online apod.

• Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni přijít s "dvoustupňovým" obchodním řešením. To znamená, že AR aplikace se navrhne jako atraktivní doplněk obalu a zároveň "spouštěcí impuls" k dalším aktivitám zájemce či zákazníka, který je z AR aplikace přímým poklikem na tlačítko "vyveden" na externí web a tam je s ním dále pracováno pomocí soutěží, kvízů či dalších aktivit.

• Vlastníme tisíce předpracovaných i již hotových řešení, která mohou být nabídnuta do "dalších pater" práce se zákazníky, získanými v prostředí okamžité a atraktivní AR aplikace spuštěné na výrobku AR kódem takříkajíc "z obalu".

• Nejen to! Akce a kampaně lze dále gradovat a dá se přemýšlet dokonce až o řešeních "třístupňových", kde by na ještě vyšší stupeň nebo na exkluzívní level spojený s odměnami apod. postoupil zákazník až poté, co se prokáže dokladem o provedeném nákupu. Toto by si vyžádalo určité vývojové práce, ale technicky řešitelné to je, nutno rozhodnout, zdali se tento osobní "password" umístí přímo na obal nebo převezme načtením či sdělením z nějakého dokladu o nákupu ap.

• Klíčové je, že aplikace Rozšířené reality dokážou vyvolat vlnu, které se v ekonomické teorii a v marketingu říká "kritická masa lidí". Většina si zážitek vštípí do paměti, začne firmu považovat za úspěšnou a ze značky se stává "brand", jehož věhlas se šíří samospádem. Když získá značka oporu v "kritické mase lidí", může dál fungovat udržitelně i bez vnějších investic.

• Zkrátka a dobře Rozšířená realita má ohromnou schopnost poutat na sebe pozornost, samovolně se šířit a rezonovat v rozhovorech mezi lidmi. Je to mocný atribut, který je vyhledáván a vítán zákazníky, protože nese reklamní sdělení na zážitkovém principu. sám o sobě schopný skvěle budovat a razantně posilovat značku. A to vše při relativně velmi nízkých nákladech, naprosto nesouměřitelných kupříkladu s tradičními formami venkovní reklamy.

• To vytváří všechny předpoklady, aby Vaše společnost právě teď učinila výrazný krok kupředu, posílila své pevné místo v branži a ještě Vám při kalkulaci nákladů a tržeb ve výsledku zbylo více. Augmented Reality je burácivý expres, který právě vyráží ze stanice a brzo nabere zběsilou rychlost. Kdo nastoupí včas, získá mocnou obchodní páku a velkou konkurenční výhodu před ostatními.

• Vším, co je uvedeno výše, bychom rádi doložili, že výzvy bereme jako příležitost a nejsme svázáni žádnou rutinou, strnulostí a konzervativismem. Máme nejen přesvědčivé výsledky a bohaté zkušenosti, ale také svěží, odvážné a invenční myšlení, široký okruh nápadů a námětů, průbojnost, houževnatost a schopnost dosáhnout za všech okolností stanovených cílů.

• Při formování marketingové a kreativní strategie, při vytváření AR aplikací zkrátka máme na co navázat a za co vzít, a nejsme odkázáni na svízelné klopýtání po úplně neznámé cestě. Naše know-how, smysl pro výsledek i pevná vůle se Vám vyplatí a ušetří Vám čas a peníze!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.