0 Kč s DPH

Celá ANGLIČTINA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

Pro více informací zhlédněte minutové YouTube Video ZDE.

77 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je takřka 500 živých animací podle celků, témat, lekcí, gramatických okruhů, příkladů, dialogů, cvičení, testů atp, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu. Okamžitý přístup z jakéhokoli typu mobilu nebo tabletu kdykoli a kdekoli. Okamžité přiblížení, zopakování nebo oživení znalostí jakéhokoli gramatického okruhu či slovní zásoby v řádu minut. Perfektně a živě ozvučeno rodilými mluvčími. Poutavé podání. Vše názorně, v pohybu, rovnou před očima. Ideální jako doplňující navázání na školní výuku a pro domácí přípravu. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání. Tato moderní forma a pohotové zprostředkování látky mobilním displejem je mladým lidem blízká a pro žáky i studenty atraktivní a účinná. Probouzí zájem, posiluje motivaci, utváří chuť se učit.

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ:

Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému. Nejen to: Spolu fyzickými kartami Vám navíc doručíme bohatý a dobře strukturovaný komplet těchto a dalších dat a doplňujících cvičení, testů, didaktických her k obohacení výuky.

Cena:
2 110 Kč s DPH
1 744 Kč bez DPH
ks

Celá ANGLIČTINA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ:

Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému. Nejen to: Spolu fyzickými kartami Vám navíc doručíme bohatý a dobře strukturovaný komplet těchto a dalších dat a doplňujících cvičení, testů, didaktických her k obohacení výuky. Výhoda je, že toto všechno nahrajete do školního systému naráz a na jeden poklik. Takže to nemusíte převádět zvlášť po tématických celcích z jednotlivých karet, což je také možné a hodí se to, když jde o konkrétní dílčí téma, ale pro celkovou práci je vhodné mít to v systému najednou všechno a odtam rychle vybírat co potřeba. TAKÉ TOTO JE SAMOZŘEJMĚ VŠECHNO S MULTILICENCÍ.

  

Obdržíte toto všechno:

 

I. Výběr z látky, která je rozdělena do gramatických okruhů se zkoušeními a texty, podobných lekcím.

 

Lekce 1

Barvy kolem nás, Slovíčka, Test slovíček, Sloveso „be“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte tvary „be“.

 

Lekce 2

U našich přátel, Slovíčka, Test slovíček, Osobní zájmena, Obraty a věty, Zkoušení: Zaměňte podtržená slova zájmeny.

  

Lekce 3

Moje rodina, Slovíčka, Test slovíček, Přivlastňovací zájmena, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

  

Lekce 4

Náš byt, Slovíčka, Test slovíček, Sloveso „have“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 5

Můj denní program, Slovíčka, Test slovíček, Přítomný čas prostý významových sloves, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 6

Můj pokoj, Slovíčka, Test slovíček, Vazby s výrazy „there is“, „there are“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 7

Setkání, Slovíčka, Test slovíček, Otázky uváděné výrazy „who“, „what“, „which“, Obraty a věty, Zkoušení: Ptejte se na podtržená slova

 

Lekce 8

Naše prázdniny, Slovíčka, Test slovíček, Nejpoužívanější příslovce a jejich postavení ve větách, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 9

Připravuji se na zkoušky, Slovíčka, Test slovíček, Postavení slov ve větě, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 10

Studuji na univerzitě, Slovíčka, Test slovíček, Přídavná jména, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 11

Ve městě, Slovíčka, Test slovíček, Zájmena ukazovací, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 12

Na železničním nádraží, Slovíčka, Test slovíček, Množné číslo podstatných jmen, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte věty do množného čísla.

 

Lekce 13

Ve škole, Slovíčka, Test slovíček, Slovesa „can“, „may“, „must“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 14

Cesta do zahraničí, Slovíčka, Test slovíček, Příslovce, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 15

Čas, Slovíčka, Test slovíček, Číslovky základní, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 16

V dílně, Slovíčka, Test slovíček, Neurčitý a rozkazovací způsob, Obraty a věty, Zkoušení: Utvořte rozkazovací způsob.

 

Lekce 17

Na večírku, Slovíčka, Test slovíček, Přivlastňovací pád, Obraty a věty, Zkoušení: Utvořte přivlastňovací pád.

 

Lekce 18

Výlet do hor, Slovíčka, Test slovíček, Zájmena „some“, „any“, „no“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 19

Dopis od přítele, Slovíčka, Test slovíček, Skloňování osobních zájmen, Obraty a věty, Zkoušení: Nahraďte slova v závorce zájmeny.

 

Lekce 20

Sport a hry, Slovíčka, Test slovíček, Gerundium, Obraty a věty, Zkoušení: S pomocí slov v závorce doplňte gerundiální vazbu.

 

Lekce 21

Doprava ve velkoměstě, Slovíčka, Test slovíček, Tázací příslovce a zájmena, Obraty a věty

Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 22

Učím se cizí jazyky, Slovíčka, Test slovíček, Významy členů, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte správně členy.

 

Lekce 23

Stěhujeme se do nového bytu, Slovíčka, Test slovíček, Přítomný čas průběhový, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím přítomného času průběhového.

 

Lekce 24

Svět v 21. století, Slovíčka, Test slovíček, Budoucí čas, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do budoucího času.

 

Lekce 25

Povolání, Slovíčka, Test slovíček, Výrazy „other“ a „another“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte „another“, „(the) other“, „(the) others“.

 

Lekce 26

Na plese, Slovíčka, Test slovíček, Tázací dovětek, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte tázací dovětky.

 

Lekce 27

Výlet k moři, Slovíčka, Test slovíček, Řadové číslovky, Obraty a věty, Zkoušení: Napište číslovky slovy.

 

Lekce 28

Dovolená v zimě, Slovíčka, Test slovíček, Minulý čas sloves „be“, „can“, „have“, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do minulého času.

 

Lekce 29

Nad mapou, Slovíčka, Test slovíček, Minulý čas prostý, Obraty a věty, Zkoušení: Převeďte do minulého času.

 

Lekce 30

Letní dovolená, Slovíčka, Test slovíček, Stupňování přídavných jmen, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 31

V kanceláři, Slovíčka, Test slovíček, Nepravidelná slovesa – část 1, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 32

Ve školní jídelně, Slovíčka, Test slovíček, Stupňování „good“ a „bad“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 33

Vánoce, Slovíčka, Test slovíček, Nepravidelná slovesa – část 2, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 34

Dějiny města, Slovíčka, Test slovíček, Člen určitý a neurčitý, zvláštnosti užití, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte člen, je-li to nutné.

 

Lekce 35

V kuchyni, Slovíčka, Test slovíček, Výrazy „every“, „each“, „both“, „all“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte správně „each“, „every“, „all“, „both“.

 

Lekce 36

Cestování autem, Slovíčka, Test slovíček, Nepravidelná slovesa – část 3, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 37

U lékaře, Slovíčka, Test slovíček, Výrazy „should“, „would“, „could“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 38

Náš domov, Slovíčka, Test slovíček, Samostatná přivlastňovací zájmena, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím samostatných přivlastňovacích zájmen.

 

Lekce 39

Divadlo a kino, Slovíčka, Test slovíček, Nepřímý předmět, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím nepřímého předmětu.

 

Lekce 40

Zábava, Slovíčka, Test slovíček, Účelový infinitiv, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím účelového infinitivu.

 

Lekce 41

Fotografování, Slovíčka, Test slovíček, Vyjádření budoucího času vazbou „going to“, Obraty a věty, Zkoušení: Vyjádřete pomocí vazby „going to“.

 

Lekce 42

Věda a technologie, Slovíčka, Test slovíček, Stupňování příslovcí, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 43

Nakupování, Slovíčka, Test slovíček, Výrazy „much“, „many“, „little“, „few“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte pomocí „much“, „many“, „little“, „few“.

 

Lekce 44

Jídlo a pití, Slovíčka, Test slovíček, Nepočítatelná podstatná jména, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 45

Rybaření, Slovíčka, Test slovíček, Minulý čas průběhový, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím minulého času průběhového.

 

Lekce 46

Zdraví a nemoc, Slovíčka, Test slovíček, Vazba předmětu s infinitivem, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s vazbou předmětu s infinitivem.

 

Lekce 47

Příroda, Slovíčka, Test slovíček, Předpřítomný čas, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím předpřítomného času.

 

Lekce 48

Literatura, Slovíčka, Test slovíček, Nepřímá řeč, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 49

Umění, Slovíčka, Test slovíček, Infinitiv po výrazech „too“, „enough“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 50

Pohostinnost, Slovíčka, Test slovíček, Vazba podmětu s infinitivem, Obraty a věty, Zkoušení: Utvořte infinitivní vazby s uvedenými slovesy.

 

Lekce 51

Hudba, Slovíčka, Test slovíček, Vazby s „have“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím vazby s „have“.

 

Lekce 52

Počasí, Slovíčka, Test slovíček, Vyjádření změny stavu, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím gramatické změny stavu.

 

Lekce 53

Včera jsem šel na poštu, Slovíčka, Test slovíček, Předminulý čas prostý, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím předminulého času.

 

Lekce 54

Farmaření, Slovíčka, Test slovíček, Podmiňovací způsob, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím „will“, „would“.

 

Lekce 55

Roční období, Slovíčka, Test slovíček, Zvláštnosti užití „shall“, „should“, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte s využitím „shall“, „should“.

 

Lekce 56

Oblékáme se, Slovíčka, Test slovíček, Zástupné „one“, „ones“, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte zástupné „one“, „ones“.

 

Lekce 57

Nehoda na silnici, Slovíčka, Test slovíček, Věty přací a zvolací, Obraty a věty, Zkoušení: Upravte podle daného vzoru.

 

Lekce 58

Bydlím v hotelu, Slovíčka, Test slovíček, Vlastní jména a člen, Obraty a věty, Zkoušení: Doplňte členy, je-li to nutné.

 

Lekce 59

Zvyklosti, Slovíčka, Test slovíček, Opakovaný a obvyklý děj, Obraty a věty, Zkoušení: Přeložte.

 

Lekce 60

Mezinárodní setkání, Slovíčka, Test slovíček, Zkracování vět participiem, Obraty a věty, Zkoušení: Nahraďte zadané věty větami s participiem.

 

 

II. Část magických karet je vyčleněna pro dokonalé zvládnutí celé tisícovky nejpoužívanějších výrazů v 10 okruzích a 99 dobře stravitelných tématických tématických blocích po deseti blízkých výrazech, včetně procvičení v atraktivních testech, s následujícím zaměřením:

  

Okruh 1

Rodina, Lidé, Vlastnosti, Tělo, Oblečení, Dům a byt, Snídaně, Svačina, Oběd, Ovoce.

 

Okruh 2

Zelenina, Město, Venkov, Statek, Les, Škola, Barvy, Číslovky, Čas, Číslovky 2

 

Okruh 3

Kalendář, Kancelář, Číslovky 3, Povolání, Volný čas, Nákupy, Nástroje, Dopravní prostředky, Cestování, Letní dovolená

 

Okruh 4

Zahrada, Živočichové, Zimní dovolená, Rychlé občerstvení, Slovesa, Slovesa 2, Slovesa 3, Vlastnosti 2, Předložky, Důležité

 

Okruh 5

Rodina 2, Bydlení, Kuchyně, Ložnice a koupelna, Střed města, Na ulici, Banka a telefon, Číslovky 4, Dny v týdnu, Kalendář 2

 

Okruh 6

Kalendář 3, Silnice, Nádraží, Letiště, Moře, Oblečení 2, Módní doplňky, Povolání 2, Povolání 3, Předměstí

 

Okruh 7

Venkov 2, Venkov 3, Prázdniny 1, Plazi Ryby Hmyz, Savci, Živočichové 2, Na horách, Divadlo, Nákup potravin, Domácnost 1

 

Okruh 8

Domácnost 2, Supermarket 1, Supermarket 2, Rostliny 1, Rostliny 2, Sport, U lékaře, První pomoc, V ordinaci, Počasí

 

Okruh 9

Vyučování, Vyučování 2, Tvary, Počítání, Míry a váhy, Svátky, Člověk, Předložky 2, Číslovky 5, Předměty

 

Okruh 10

Důležité 2, Stát, Protiklady, Přídavná jména, Přídavná jména 2, Slovesa 4, Slovesa 5, Slovesa 6, Různé

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.